Naar aanleiding van het 2023 IMF rapport; De zere plekken van de Curaçaose economie

Naar aanleiding van het Staff Report for the 2023 Article IV Consultation Discussions van het International Monetary Fund (IMF over Curaçao en Sint Maarten De zere plekken van de Curaçaose economie Om de twee jaar verricht het IMF onderzoek naar de gezondheid van de economie van de monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten. Dat...

De omvang van de overheid van Curaçao in internationaal perspectief

Auteur: Marinus Imthorn. Naar schatting zijn ongeveer 6.000 mensen in dienst van de overheid van Curaçao. Dat is significant meer dan in officiële publicaties, zoals de Financiële Management Rapportages, wordt vermeld. Desondanks is de overheid van Curaçao (uitgedrukt als percentage van de werkzame beroepsbevolking) relatief klein ten opzichte van het buitenland. In veel andere landen werken verhoudingsgewijs (veel) meer mensen voor de overheid...

De Curaçaose economie van 2020

Auteur: Rob van den Bergh. Eind december 2019 maakte Minister-President Rhuggenaath het nieuws bekend dat de Klesch-group de nieuwe exploitant van de raffinaderij zou worden. Tot voor kort waren vrijwel alle economische indicatoren, met uitzondering van die over het toerisme, in de min. Er is gelukkig weer licht aan het eind van de tunnel voor Curaçao, haar burgers en ondernemers. Maar er moet meer gebeuren wil de economie van Curaçao weer gaan groeien. Gaan we in 2020 doorpakken of achteroverleunen?...

Salarissen en arbeidsproductiviteit

Auteur: Runy Calmera. De uitdaging van Curacao is niet de hoge salarissen maar de lage productiviteit of helemaal geen productiviteit terwijl er wel een hoog salaris wordt ontvangen. De uitdaging van Curacao is om hoge toegevoegde waarde te leveren. De arbeidsproductiviteit is de “magic indicator”. Als je die verhoogt, dan kan je weer gaan draaien. Als je productiever wordt kan je weer een hogere salaris gaan ontvangen...

Lessen van de geschiedenis van de offshore industrie

Als econoom geboren op Curaçao in 1990 krijg ik, zolang ik mij dat kan herinneren, nostalgische verhalen te horen over de ‘gouden jaren’ van de hoogtijdagen van de offshore industrie in de jaren tachtig. Welke lessen kan Curaçao trekken uit de geschiedenis van de offshore industrie?...

Armoede heeft geen oorzaak, welvaartschepping wel

Op 24 februari 2018 heeft de Economenclub een congres over armoede in Curaçao georganiseerd. Omdat het mij opvalt dat vrijwel alle discussies eendrachtig neigen naar overheidsinterventie in de vorm van welvaartverdeling (socialisme), kan ik het niet laten om mijn afwijkende opinie op schrift te zetten. Ik ben van mening dat men veel beter gediend is bij het adopteren van een zienswijze waarbij de eigen verantwoordelijkheid en de ontplooiing van het potentieel van de individuele persoon centraal staat, NIET om welvaart te verdelen middels de staat...

Licht aan het eind van de tunnel op Curaçao na 2018

We sluiten 2017 negatief af met een krimp van 1,4% en de voorspellingen voor 2018 zijn niet heel positief. Hoe zullen de consumenten, investeerders en overheid gaan reageren op deze verwachtingen. Wachten ze af wat er gaat gebeuren, of nemen ze in het nieuwe jaar het lot in eigen handen?...

Economische kansen van Blockchain technologie

De laatste tijd staat zogenaamde Blockchain technologie, en dan in het bijzonder het gebruik er van voor cryptocurrencies zoals Bitcoin, in toenemende mate in de belangstelling. Dit komt deels door de meteorische waardestijging van bitcoins die tot de verbeelding spreekt, maar ook doordat er sinds kort heuse ‘digital asset’ bedrijven op Curacao gestart zijn...

Open data op Curaçao

Auteur: Ronald Lieuw-Sjong is consultant bij Next Step Consulting N.V. (NSC) en lid van de Dutch Caribbean Economists. NSC ondersteunt lokale en regionale bedrijven met procesmanagement en data analytics vraagstukken. In een eerder artikel schreef ik over data analytics en small data en pleitte ik voor de invoering en stimulering van een data driven-aanpak binnen...

De zeven magere jaren na 10-10-10

De autonomie van Curaçao per 10-10-10 heeft economisch weinig goeds gebracht. Als eiland zijn we minder gaan produceren en zijn we armer geworden. Vertrouwen in de economie is laag, innovaties blijven uit en nieuwe projecten komen moeilijk van de grond. Wat zijn de oorzaken van deze 7 magere jaren en is er zicht op 7 vette jaren?...