Lid worden van de economenclub?

De economenclub steunt op de vrijwillige bijdrage van haar leden voor het kunnen bevorderen van het economische debat in Curaçao. Deze bijdrage wordt besteed aan het organiseren van bijeenkomsten, lezingen, seminars en professionele ontwikkeling voor zover het ligt binnen de doelstellingen van de vereniging.

Lidmaatschap staat open voor iedereen met een economische opleiding of een ieder die zich in zijn of haar dagelijkse werk bezighoudt met economische onderwerpen. Valt u niet onder één van deze twee categorieën, dan kunt u alsnog lid worden als u voldoende affiniteit kan aantonen met economische onderwerpen.

De kosten van het lidmaatschap bedragen ANG 150 per jaar voor mensen die op privé-basis lid worden van de vereniging en ANG 250 per jaar voor mensen die via hun werkgever of eigen bedrijf lid worden. Studenten die een economische opleiding volgen, kunnen gratis lid worden van de vereniging.

Indien u lid wordt in bijvoorbeeld de tweede helft of het laatste kwartaal van het jaar, dan betaalt u de contributie voor het eerste jaar naar rato.

Mensen die interesse hebben om lid te worden, mogen eenmaal gratis een event van de economenclub bijwonen. Na afloop kunt u vervolgens besluiten om wel of geen lid te worden.

Vul het onderstaande formulier in als u interesse heeft om lid te worden. Uw inschrijving wordt vervolgens doorgestuurd naar het bestuur van de economenclub. Zij zullen contact met u opnemen. U ontvangt tevens een kopie van uw inschrijving per email. Artikel 6 lid 4 van de statuten is van overeenkomstige toepassing.