Van een aanbod- naar een vraaggestuurde economie (deel 2)

n het conflict tussen UTS en de vakbond komen enkele onderwerpen telkens naar voren: de directie meent dat vanwege toename in concurrentie en technologische veranderingen het niet mogelijk is om met het huidige werknemers bestand te kunnen concurreren, terwijl de vakbond meent dat UTS als overheids orgaan juist een voorbeeld functie heeft en daarom de CAO afspraken dient te volgen. Opmerkelijk is echter dat de meest belangrijke partij in dit conflict, de UTS klant, totaal niet aan bod komt...

Hoe krijg ik het van het papier af?

Auteur: Patrick Bentvelsen. Stel je jezelf bovenstaande vraag weleens? Je hebt een briljant idee en bent ook nog in staat om het fatsoenlijk op papier te zetten maar dan hoe krijg je het gerealiseerd? Hier zie ik in de praktijk veel mensen mee worstelen, zowel zakelijk als privé. Je wilt wel, maar het komt niet van de grond. Gebrek aan executiekracht...

Van Business Intelligence naar Business Science

Het bedrijfsleven en de overheid op Curaçao focussen in hun zoektocht naar data en meetbaarheid te veel op Business Intelligence in plaats van Business Science. Business Intelligence draait om het verzamelen van data waarbij het vaak gaat om doelvariabelen. Het nadeel van Business Intelligence is dat het zich beperkt tot de “wat vraag” waarbij de “waarom vraag” buiten beschouwing wordt gelaten...

Immigratie – kans of bedreiging

Auteur: Paul Heimlich. Het Curaçao van vandaag heeft niet langer genoeg werkenden (die belasting betalen) om het huidige welvaartsniveau en het sociale zorgstelsel te behouden. Immigratie kan hiervoor een oplossing zijn...