Vereniging Caribisch Nederlandse Economen

Het hoofddoel van de Vereniging Caribisch Nederlandse Economen, of: economenclub, is om te dienen als forum voor discussie en kennisoverdracht over economische onderwerpen in het Caribisch deel van het Koninkrijk in het algemeen en over het eiland Curaçao in het bijzonder.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van bijeenkomsten en lezingen, het verzorgen van cursussen en het schrijven van artikelen. Daarnaast onderhoudt de economenclub contacten met soortgelijke beroepsverenigingen.

Momenteel bestaat de economenclub uit ongeveer 110 leden. Het ledenbestand bestaat met name uit medewerkers van bekende bedrijven en overheidsorganisaties in Curaçao, ondernemers en zelfstandige consultants. Ook heeft de economenclub enkele ereleden. Leden komen minimaal 1x per jaar bijeen tijdens een algemene ledenvergadering. Zie de statuten.

De economenclub heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit tenminste drie personen. De bestuurders worden tijdens de algemene ledenvergadering benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Elk bestuurslid treedt in beginsel drie jaar na zijn benoeming af.

Het huidige bestuur van de economenclub wordt gevormd door:

  • de heer drs. L. Rigaud – voorzitter
  • de heer drs. ing. L. Felida -Secretaris
  • mevrouw L. Cova, MBA. – penningmeester
  • de heer drs. R.O.B. van den Bergh – algemeen bestuurslid

Het niveau van de economenclub is postuniversitair en biedt dus een uitstekende omgeving voor economen en andere personen met een persoonlijke en / of professionele interesse in economie om perspectieven te delen en te netwerken met anderen in hun vakgebied. Daarnaast zijn potentiële economen (studenten) ook meer dan welkom om mee te doen en te communiceren.

Voordelen van deelname aan deze vereniging zijn onder andere;

  • Zelfontwikkeling door het volgen van lezingen georganiseerd door de vereniging. Kruisbestuiving van kennis en vaardigheden is onvermijdelijk vanwege de grote verscheidenheid aan professionele achtergronden en inzichten van de verschillende leden.
  • Op de hoogte blijven van economische ontwikkelingen in uiteenlopende economische sectoren. Bijv. op macroniveau, beleidsniveau (kleine en middelgrote ondernemingen, monetair beleid, immigratie, armoede, enz.) of sociaaleconomische verstorende effecten van technologische innovatie. Een grote verscheidenheid aan economische sectoren.
  • Gelijkgestemde mensen ontmoeten voor sociale en professionele doeleinden.