ALV en overleg inzake economische impact van Covid-19

In verband met de Covid-19 situatie is de economen club ook genoodzaakt om zich aan te passen. Op 7 april jl. is het jaarverslag 2019 en de begroting voor 2020 gestuurd naar alle leden. Ter vervolging hiervan wordt er op vrijdag 15 mei 2020 tussen 12pm en 2pm een Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden via

De Surinaamse Economie

De Surinaamse economie Op 11 maart 2020 is de economenclub gastheer van de voorzitter van de Vereniging van Economisten Suriname, Winston Ramautarsing. Hoe staat de economie er van Suriname voor? In het nieuws horen we sombere berichten over de overheidsfinancien, de Centrale bank maar ook dat er veel olie voor de kust is gevonden. De

Lezing Joop Sistermans

Op woensdag 22 januari 2020 organiseerde de Economenclub een lezing door de heer Joop Sistermans (ex-bestuurder Akzo Nobel) over Brainport Eindhoven en de relevantie daarvan voor de economie van Curacao. De locatie van deze lezing was Fleur de Marie Eatery in Scharloo en was alleen toegankelijk voor de leden. Na afloop van de lezing was er een borrel.

Economic outlook 2020 en nieuwjaarsborrel

Op vrijdag 17 januari 2020 gaf de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) voor de Economenclub de inmiddels traditionele presentatie over de economic outlook van Curaçao. Deze presentatie vond plaats bij de CBCS. Aansluitend vond de nieuwjaarsborrel plaats.

Public choice economics

Op woensdag 11 december 2019 om 18.00 uur organiseerde de economenclub een lezing van Dennis Arrindell (voorzitter van de economenclub) over Public Choice Economics, gevolgd door een gezellige borrel. Public Choice Economics is een discipline welke zich bezighoudt met de onderliggende factoren welke overheidsinterventie in de economie verklaren en voorspellen.

Lunchlezing financiering nieuwe ziekenhuis

In de media heeft u recent kunnen lezen dat de Gouverneur geen handtekening heeft gezet onder een landsbesluit ten behoeve van aanvullende financiering voor het nieuwe ziekenhuis. Het landsbesluit ligt nu ter beoordeling bij de Rijksministerraad. Op woensdag 25 september 2019 om 12.30 uur geeft de heer Rigaud een presentatie over dit onderwerp. Locatie van deze presentatie is ICUC aan het Molenplein in Otrobanda.

Discussie-bijeenkomst Groeiakkoord

Op vrijdag 9 augustus van 17.30 uur tot 19.30 uur organiseert de economenclub een discussie-bijeenkomst over het Groeiakkoord die onlangs is overeengekomen tussen Curacao en Nederland in samenhang met de formele aanwijzing van 12 juli 2019 en de Groeistrategie van oktober 2018.

Think & Drink bijeenkomst bij Licores Maduro

Datum: woensdag 19 juni 2019 van 18.00 tot 19.30 uur. Locatie: Licores Maduro. Onderwerp: de heer E. Cova over de toekomst van werknemers en vakbonden in Curacao.

Solar Energy Congres

Op zaterdag 25 mei 2019 van 8.30 uur tot 13.00 uur organiseerde de economenclub een congres over het onderwerp ‘Solar Energy’. Tijdens dit congres spraken verschillende proffesionals vanuit hun eigen perspectief over dit onderwerp.

Lunchlezing van de lokale denktank Think to DO Institute

Op vrijdag 5 april 2019 organiseerde de economenclub een lunchlezing over het reilen en zeilen van de lokale denktank Think to DO Institute met als spreker Bonnie Benesh. Zij is de CEO van deze denktank.