25 november 2020, 17:00 – 19:00

AFGEZEGD WEVENS NIEUWE COVID-19 MAATREGELEN INGAANDE 16 NOVEMBER T/M 6 DECEMBER 2020.

Succesvol onderwijs vraagt om focus op onderwijstaken. Wat moet er in de 21 e eeuw gebeuren om kinderen op de ABC-eilanden dezelfde onderwijskansen te bieden als kinderen elders in het Koninkrijk? Vooralsnog is dat op geen van de drie ABC-eilanden het geval en dat vraagt van de partners in het Koninkrijk om bezinning en heroverweging. Wie de discussie over instructietalen in het onderwijs op de ABC-eilanden van de afgelopen 100 jaar volgt krijgt onwillekeurig de indruk dat het gaat om pro of contra iets zijn; dat is echter een te simpele weergave voor een zeer complex vraagstuk. Juana Kibbelaar heeft jaren besteed aan het uit elkaar rafelen van de complexiteit en kan helder uiteenzetten waarom juist de talenkwestie voor de ABC-eilanden het belangrijkste onderwijsvraagstuk is. De gewenste verbetering van onderwijsrendement zal namelijk op elk van de eilanden uitblijven indien oplossing van juist dit vraagstuk uitblijft. Indien de partners in het Koninkrijk de talenkwestie buiten beschouwing laten wordt de toekomst van elk van de drie eilanden op het spel gezet. Een andere invalshoek is niet alleen onontbeerlijk om tot een juiste vraagstelling te komen, maar geeft eveneens nieuwe mogelijkheden om oude controverses met elkaar te kunnen verenigen.

Over de spreker

Juana Kibbelaar heeft meer dan 25 jaar ervaring in zowel het Nederlandse als het Caribische deel van het Koninkrijk. Door zeer uiteenlopende werkzaamheden (als onderwijsadviseur en trainer, als docent aan de PABO, als methodespecialist/auteur bij een educatieve uitgever, als leerkracht en taalcoördinator) heeft zij specifieke expertise opgebouwd met betrekking tot de rol van taal in relatie tot uitval in het onderwijs. Met deze brede achtergrond heeft zij eerst in een masterscriptie aan de Universiteit van Amsterdam (2012) een theoretisch kader geschetst voor een ander perspectief op de talendiscussie op de ABC-eilanden en daarna een intensief traject opgezet met enkele scholen om dit gedachtengoed in de praktijk vorm te geven. Tegenwoordige werkzaamheden zijn volledig gericht op het bewustwordingsproces wat nodig is om de huidige onderwijsachterstanden in te lopen en aldus binnen het Koninkrijk daadwerkelijk gelijke onderwijskansen te bewerkstelligen.

Over de bijeenkomst

Hapjes en drankjes worden verzorgd. De lezing vindt plaats in een openlucht locatie.

We kunnen tot maximaal 30 personen ontvangen, en dat geschiedt op ‘first come, first served’ basis waarbij leden altijd prioriteit genieten. Op locatie nemen we de social distance en hygiënevoorschriften in acht.

De locatie wordt verstuurd naar degenen die zich aanmelden voor deze lezing. U kunt zich aanmelden via het onderstaand formulier.

Dit bericht heeft 1 commentaar

  1. Tesha

    Heb me ingeschreven voor de lezing van Juana Kibbelaar en niet voor Belastingstelsel, zoals in de kop vermeld staat.

Geef een reactie