Concurrentie meten in de praktijk

De economische literatuur, zowel theorie als empirie, laat zien dat het introduceren of intensiveren van concurrentie in het belang is van de consument en de economie als geheel. Op vrijdag 9 februari 2018 gaf Marinus Imthorn een presentatie over het meten van concurrentie in de praktijk. Daarbij gaat hij ter illustratie in op een marktonderzoek van de Autoriteit Consument en Markt naar de concurrentie op het gebied van financiering aan het MKB in Nederland. Locatie van deze presentatie was Kooyman.