Presentatie economie Suriname

Op 11 mei 2018 gaf de voorzitter van de Surinaamse Economenclub, de heer Winston Ramautarsing, een presentatie over de Surinaamse economie. Titel: "2 steps forward, 3 steps backward; de wispelturige economische ontwikkeling van Suriname."

Armoede congres

Op zaterdag 24 februari 2018 organiseerde de economenclub een congres over het onderwerp Armoede in Curacao. Locatie: University of Curacao – mr. dr. Moises Frumencio da Costa Gomez. Tijdens dit congres spraken verschillende proffesionals vanuit hun eigen perspectief over dit onderwerp.

Concurrentie meten in de praktijk

De economische literatuur, zowel theorie als empirie, laat zien dat het introduceren of intensiveren van concurrentie in het belang is van de consument en de economie als geheel. Op vrijdag 9 februari 2018 gaf Marinus Imthorn een presentatie over het meten van concurrentie in de praktijk. Daarbij gaat hij ter illustratie in op een marktonderzoek van de Autoriteit Consument en Markt naar de concurrentie op het gebied van financiering aan het MKB in Nederland. Locatie van deze presentatie was Kooyman.