In verband met de Covid-19 situatie is de economen club ook genoodzaakt om zich aan te passen.

Op 7 april jl. is het jaarverslag 2019 en de begroting voor 2020 gestuurd naar alle leden. Ter vervolging hiervan wordt er op vrijdag 15 mei 2020 tussen 12pm en 2pm een Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden via ZOOM (videoconference). Aansluitend op de ALV zal er een vrij overleg plaatsvinden inzake de economische impact van Covid-19. Om dit overleg van inhoud te voorzien zijn er een drietal vragen/stellingen toegevoegd in het registratieformulier. 

Ook kunt u een selectie van voor deze discussie relevante bronnen beschouwen via deze link.

Leden die zich willen aanmelden voor deze vergadering kunnen dat doen via het onderstaand formulier. Zij ontvangen voorafgaand de ALV een uitnodiging per e-mail voor de ZOOM vergadering inclusief instructies.

This Post Has 2 Comments

 1. Tesha

  Ad 1. persoonlijk vind ik thuiswerken oke, want hoef niet in de file te staan (2x per dag ongeveer 1 uur) en kan klusjes thuis tijdens mijn pauzes tussendoor doen.
  Ad 2. ‘misschien’ omdat we niet weten wat de politici echt denken. De crisis heeft hun in ieder geval de mogelijkheid gegeven om te bezinnen over de positie van Curacao in het Koninkrijk, haar (on)/mogelijkheden vanwege beperkte schaal. Een fundamentele discussie moet nog tijdens deze Covid-quarantaine worden voorbereid tussen ALLE weldenkende mensen op het eiland, eventueel met steun van de Economenclub. Doe daar graag aan mee.
  Ad 3. Als er een goede dialoog binnen de gemeenschap kan worden gevoerd, met deelname van ALLE weldenkende en weldoende mensen (bedrijfsleven, overheid, ngo’s, nieuwe groepen millenials, agrarische en voedingssector, veeteelt en visserij, gepensioneerde deskundigen uit alle lagen en sectoren enz, enz , vakbonden enz) gericht op “het nieuwe normaal” dan zal Curacao als geheel er weerbaarder van worden…als we de goede plannen ook daadwerkelijk in dd praktijk brengen.

 2. Willem Kemper

  1* Negatief
  Met alle respect voor de ingestelde regels ervaar ikzelf de beperkte mogelijkheden voor het onderhouden van persoonlijke contacten toch wel als een groot gemis.
  Voor het doen van zaken zijn contacten toch wel heel belangrijk.
  2* Misschien
  Is afhankelijk van de actuele gevoelens van het moment.
  Als de altijd al instabiele economie van weer een opleving kent steekt het “onafhankelijkheidsgeklets” weer de kop op.
  3* Minder weerbaar
  We kunnen nu al vaststellen dat het met de solidariteit op CuraƧao droevig is gesteld.
  Op een weerbare samenleving op te kunnen bouwen met gelijke kansen voor IEDEREEN is wel hoge mate van die solidariteit nodig.
  De COVID-19 periode heeft in ieder geval ondubbelzinnig blootgelegd dat het onze regering ontbreekt aan inzicht en daadkracht. We worden geleid door dr. Gerstenbluth (positief) en door vakbonden en door een overheidsapparaat waar nepotisme hoogtij viert.
  Ik vrees dat ook nieuwe verkiezingen hierin geen verandering zal brengen omdat we er niet in zullen slagen de juiste mensen, zoals Tesha dat bedoeld, in de politiek te betrekken.
  Overigens ben ik het met haar positieve benadering helemaal eens.

Geef een reactie