Lezing door de heer Joop Sistermans

Op woensdag 22 januari 2020 om 17.30 uur organiseerde de Economenclub een lezing door de heer Joop Sistermans (ex-bestuurder Akzo Nobel) over Brainport Eindhoven en de relevantie daarvan voor de economie van Curaçao. De locatie van deze lezing was Fleur de Marie Eatery in Scharloo en was alleen toegankelijk voor de leden. Na afloop van de lezing was er een borrel.

Tijdens de lezing verwees dr. Miguel Goede naar de zogeheten Knowlegde Zone of Curaçao: zie hier en hier.

Onderwerp – “Biedt de aanpak van Brainport Eindhoven mogelijkheden voor Curaçao?”

In de regio Eindhoven begon in 1992 een periode van zware tegenwind met massaontslagen, faillissementen en recessie. De toen vrijwel spontaan gekozen gezamenlijke aanpak door bedrijven, kennisinstellingen en overheid, waarin uitgegaan werd van de sterktes van bedrijven en kennisinstellingen, bleek instrumenteel voor het ombuigen van de neerwaartse lijn terug naar boven in de periode tot rond 2000.

Dezelfde zogenaamde “triple helix” aanpak vormde de basis voor het strategisch-operationele plan voor de periode van groei 2005-2013 met als titel “Brainport Navigator 2013” en voor de groeiperiode daarna tot vandaag toe. Brainport Eindhoven is nu als mainport, naast Amsterdam en Rotterdam één van de drie motoren van de economie van Nederland.

Curaçao kent al enige tijd tegenwind met hoge werkloosheid, recessie en tekorten in de overheidsfinanciën. Er is een groeistrategie met samenwerkingsconvenant en een groeiakkoord. Alhoewel geschiedenis, geografie en de huidige economische en maatschappelijke situatie grote verschillen vertonen met de regio Eindhoven, is het zinvol kennis te nemen van de Brainport-Eindhoven-aanpak en na te gaan of samenwerking op de Brainportmanier voor Curaçao aanbeveling verdient.

Over de spreker

Joop Sistermans woont sinds enkele maanden in Curaçao. Hij zat de commissie voor die het strategisch-operationele plan voor de periode 2005-2013, “Brainport Navigator 2013” maakte. Van 2009 tot 2015 was hij president-commissaris van Brainport Development NV. Thans is hij actief als (president-)commissaris van enkele bedrijven in Nederland, de VS en Ierland. Daarnaast is hij bestuursvoorzitter/lid van enkele stichtingen in Nederland op het gebied van gezondheid en onderwijs/onderzoek.

De heer Sistermans heeft 25 jaar gewerkt bij Akzo Nobel, waarvan de laatste 5 jaar als lid van de Groepsraad en Executive Vice President Strategy and Technology. Ook was hij van 2003 tot 2013 voorzitter van de Adviesraad voor Wetenschap- en Technologiebeleid van de Nederlandse regering en de Staten Generaal.


Geef een reactie