Arjen Alberts, econoom werkende op de eilanden Aruba en Sint Maarten en nu wonend op Curaçao, promoveerde zeer recentelijk op het proefschrift: Small Island Economies and the tourism area lifecycle, why Aruba and Sint Maarten have exceeded their carrying capacity. Misschien kunnen we er op Curacao iets van leren wat wel en niet goed ging op onze zustereilanden.

Op woensdag 21 oktober om 17:00 zal dr. Arjen Albert de uitkomsten van zijn proefschrift presenteren voor zijn mede eiland economen en/of leden van de economenclub.

Taal : Nederlands/Engels
Hapjes en drankjes worden verzorgd.

We kunnen tot maximaal 30 personen ontvangen, en dat geschiedt op ‘first come, first served’ base waarbij leden altijd prioriteit genieten. Op locatie nemen we de social distance en hygiene voorschriften in acht.

Dr. Arjen Alberts recently finished his PhD thesis on “Small Island Tourism Economies and the Tourism Area Life Cycle – Why Aruba and Sint Maarten have exceeded their carrying capacity” at the University of Amsterdam.

Biografie: Arjen moved from the Netherlands to Aruba in 1998, to Sint Maarten in 2006 and recently to Curaçao. He has been active as an educator in economics at the Universities of Aruba and Sint Maarten and various other institutions, as well as a policy advisor on socio-economic matters in the islands of the former Netherlands Antilles.

De locatie wordt verstuurd naar degenen die zich aanmelden voor deze lezing. U kunt zich aanmelden via dit formulier:

Geef een reactie