Verdwenen houvast

Vrijdag 25 januari 2019 hebben we onderzoeksjournalist Ton de Jong te gast bij de Economenclub. Hij heeft de afgelopen tien jaar onderzoek gedaan naar thema’s die van vitaal belang zijn geweest voor de ontwikkeling van Curaçao.

Economic outlook en nieuwjaarsborrel

Het is inmiddels traditie dat de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) voor de Economenclub een presentatie verzorgt over de ‘economic outlook’ van Curaçao en Sint Maarten. Dit jaar zal dat gebeuren op woensdag 16 januari 2019.

Bezoek aan de Vereniging van Economisten in Suriname

Op 24 oktober 2018 hielden de econoom Rob van den Bergh en de waarnemend Secretaris-Generaal L. Girigorie van het Ministerie van Economische Ontwikkeling presentaties voor de Vereniging van Economisten in Suriname in Paramaribo. De presentaties waren voorafgaand aan een beurs van de Surinaamse Kamer van Koophandel en Fabrieken waarop diverse bedrijven van Curaçao, Curaçao Tourism Bureau en ook CINEX vertegenwoordigd waren.

Presentatie “Breaking Rank”

Op vrijdag 21 september 2018 geeft Steven Coutinho een presentatie over zijn boek “Breaking Rank: How to lead change when yesterday’s stories limit today’s choices"aan de economenclub.

Presentatie economie Suriname

Op 11 mei 2018 gaf de voorzitter van de Surinaamse Economenclub, de heer Winston Ramautarsing, een presentatie over de Surinaamse economie. Titel: "2 steps forward, 3 steps backward; de wispelturige economische ontwikkeling van Suriname."

Armoede congres

Op zaterdag 24 februari 2018 organiseerde de economenclub een congres over het onderwerp Armoede in Curacao. Locatie: University of Curacao – mr. dr. Moises Frumencio da Costa Gomez. Tijdens dit congres spraken verschillende proffesionals vanuit hun eigen perspectief over dit onderwerp.

Concurrentie meten in de praktijk

De economische literatuur, zowel theorie als empirie, laat zien dat het introduceren of intensiveren van concurrentie in het belang is van de consument en de economie als geheel. Op vrijdag 9 februari 2018 gaf Marinus Imthorn een presentatie over het meten van concurrentie in de praktijk. Daarbij gaat hij ter illustratie in op een marktonderzoek van de Autoriteit Consument en Markt naar de concurrentie op het gebied van financiering aan het MKB in Nederland. Locatie van deze presentatie was Kooyman.