Economenclub ontmoet de Vereniging van Economisten in Suriname

Op 24 oktober 2018 hielden de econoom Rob van den Bergh en de waarnemend Secretaris-Generaal L. Girigorie van het Ministerie van Economische Ontwikkeling presentaties voor de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) in Paramaribo. De presentaties hadden tot doel om meer inzicht te verschaffen in de economie en economische ontwikkelingen op Curaçao. Daarnaast ging het om aan te geven waar op Curaçao de economische potenties liggen voor Surinaamse ondernemers en investeerders. De presentaties waren voorafgaand aan een beurs van de Surinaamse Kamer van Koophandel en Fabrieken waarop diverse bedrijven van Curaçao, Curaçao Tourism Bureau en ook CINEX vertegenwoordigd waren.

Het bezoek van Rob van den Bergh betrof een tegenbezoek van de Curaçaose economenclub (formeel: Association of Dutch Caribbean Economists) aan Suriname nadat eerder de voorzitter van de VES, Winston Ramautarsing, in mei op Curaçao was geweest voor een lezing over de economie van Suriname. In beide gevallen ging het erom om contacten te leggen tussen Surinaamse en Curaçaose economen en om de banden tussen de verenigingen te verstevigen.

De presentatie van Rob van den Bergh behandelde de economische geschiedenis van Curaçao, gevolgd door een overzicht van de economische uitdagingen waarvoor het eiland zich geplaatst ziet. Daarnaast zijn er kansen op Curaçao, onder meer op het gebied van toerisme, ontwikkeling van de binnenstad, land- en tuinbouw en verduurzaming van de energieopwekking. De presentatie benadrukte de samenwerkings- en investeringsmogelijkheden van Surinaamse ondernemers op Curaçao en van Curaçaose ondernemers in Suriname. Voor beide landen kan dat een “win-win”-situatie opleveren. Van den Bergh eindigde met de stelling dat meer contacten tussen Suriname en Curaçao, op zakelijk gebied, maar ook toeristisch of familieniveau, zal leiden tot meer business voor beide landen.

De heer Girigorie ging in op de actuele stand van de Curaçaose economie en de problemen van de overheidsfinanciën, werkloosheid en beperkte winstgevendheid van het bedrijfsleven. Maar er werden ook oplossingen aangedragen: het plan voor de korte termijn gericht op het aanjagen van projecten om Curaçao een ‘boost’ moet geven. Er zijn veel projecten op Curaçao die in de startblokken staan zoals de bouw van nieuwe hotels, activiteiten gerelateerd aan scheepsreparatie, uitbreiding van havenactiviteiten bij Bullenbaai en modernisering van de energiesector. Dat moet ertoe leiden dat de economie van het eiland weer economisch gaat groeien in 2020. Daarnaast worden structurele verbeteringen voorbereid met als doel om een duurzame economische ontwikkeling te bewerkstelligen.

Afsluitend benadrukte de voorzitter van de VES, de heer W. Ramautarsing het nut van het beter leren kennen van elkaars landen, de economische setting, de politieke cultuur en de wijze van zaken doen. Het is goed om over de gelijkenissen en verschillen in de economie van Suriname en Curaçao te discussiëren om daarmee je voordeel te doen. VES en de economenclub kunnen terugkijken op een geslaagde bijeenkomsten op Curaçao en – zoals nu recentelijk – in Paramaribo.

Geef een reactie