Economic outlook en nieuwjaarsborrel

Het is inmiddels traditie dat de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) voor de Economenclub een presentatie verzorgt over de ‘economic outlook’ van Curaçao en Sint Maarten. Dit jaar zal dat gebeuren op woensdag 16 januari 2019 van 16.00 tot 19.00 uur.

Tijdens de presentatie zullen de heer E. Matto en mevrouw C. Henriquez van de CBCS economisch terugblikken op 2018 en een eerste raming geven van de vooruitzichten voor 2019. Voor degenen die zich van te voren willen inlezen wordt verwezen naar de publicatie op de website van de CBCS.

Aansluitend aan de presentatie organiseert de Economenclub een nieuwjaarsborrel voor haar leden, met dank aan de CBCS voor het beschikbaar stellen van het atrium.

Geef een reactie