Gezondheidszorg op Curaçao

Op vrijdag 8 februari 2019 geeft een van onze leden, de heer G. Spijker (SVB), voor de Economenclub een presentatie over de gezondheidszorg op Curaçao.

Inhoud presentatie

De gezondheidszorg is een apart eendje in de economie. De sector gedraagt zich in diverse opzichten atypisch, onttrekt zich bijvoorbeeld aan de wetten van ‘supply and demand’ en is wereldwijd de afgelopen decennia sterk gegroeid, zowel gemeten als aandeel van het binnenlands product als in werkgelegenheid.

In zijn presentatie zal de heer Spijker onder meer ingaan op de relevantie van de zorgsector in de economie, op zorggerelateerde sociaal-economische en demografische indicatoren en de gezondheidsstatus van ons eiland. Dit alles gebenchmarkt aan de omstandigheden en realiteit van onder meer Nederland en de regio.

Tevens zullen de doelstellingen van de in 2013 door de overheid geïntroduceerde Basisverzekering Ziektekosten (BVZ) worden geëvalueerd, met name op het gebied van de ontwikkeling van de financiële duurzaamheid, de toegankelijkheid, het niveau en de kwaliteit van de zorg onder de Basisverzekering in het afgelopen lustrum.

Over de spreker

De heer G. Spijker (Hilversum, 1966) heeft een Mastersgraad Economie, afstudeerrichting Internationale Financiële Economie, behaald aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie aan de Universiteit van Amsterdam.

In 1997 is hij geëmigreerd naar Curaçao waar hij achtereenvolgens gewerkt heeft als Senior Beleidsmedewerker en Hoofd van de Afdeling Prijzencalculatie bij de Dienst Economische Zaken (DEZ) van het Eilandgebied Curaçao, waarna hij in 2002 in de zorg belandde als Beleidsadviseur bij de Stichting Bureau Ziektekostenvoorzieningen (SBZV) en tenslotte als Manager CURE (curatieve zorg) bij de Sociale Verzekeringsbank Curaçao (SVB).

In zijn huidige functie is de heer Spijker met zijn afdeling binnen SVB verantwoordelijk voor en belast met m.n. de zorginkoop en beleidsadvisering en -uitvoering van het fonds Basis Verzekering Ziektekosten (BVZ), waar jaarlijks circa een half miljard gulden in omgaat. Hij is lid (geweest) van diverse commissies in de zorg belast met advisering van de regering.

Geef een reactie