Presentatie over de economie van Suriname

Op 11 mei 2018 gaf de voorzitter van de Surinaamse Economenclub, de heer Winston Ramautarsing, een presentatie over de Surinaamse economie. Locatie: UDC, Landhuis Groot Davelaar.

2 steps forward, 3 steps backward; de wispelturige economische ontwikkeling van Suriname

De heer Ramautarsing legde uit hoe een land met zoveel hulpbronnen er telkenmale niet in slaagt om een stabiele economische ontwikkeling te realiseren. Hij gaf een korte historische ontwikkeling waaronder de transformatie van een landbouweconomie naar een mijnbouweconomie met goud en aardolie als leidende sectoren. Daarbij werd er een relatie gelegd met “zwak” democratisch en “sterk” militair bestuur in een multi-etnische samenleving.

Wetmatigheden als dutch disease en resource curse alsmede rent creation en rent seeking gedrag werden daarin betrokken. Tevens werden hardnekkige storende factoren als corruptie en drugshandel aangestipt. Hij belichtte de bedreigingen a.g.v. climate change naast de ruime mogelijkheden voor duurzame economische ontwikkeling. De presentatie werd, ondanks genoemde hardnekkige remmende factoren, afgesloten met een positieve kijk op de toekomst.

Over de spreker

Ir. Winston Ramautarsing (61) heeft Ontwikkelingseconomie gestudeerd aan de Landbouw Universiteit in Wageningen, Nederland. Na diverse jobs voor de overheid o.a. bij het Planbureau is hij sinds 1992 directeur van PROPLAN Consultancy N.V. Zijn key qualifications zijn op het gebied van: Project formulering, -management en Monitoring & Evaluatie.

Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in 18 ontwikkelingslanden, grotendeels in the Caribbean. Vanaf 1987-2016 is hij tevens docent aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname in de vakken Resource Economie, Caraibische Economie, Ontwikkelingseconomie en Nationale Planning geweest. Hij is lid van verschillende professionale en sociale organisaties. Hij is tevens lid van de RvC van Assuria N.V., Qualogy Caribbean N.V. en Neqxtep N.V. Momenteel is hij ook Voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname.

Geef een reactie